Jesteś uprawniony do anulowania zamówienia w ciągu 30 dni, nie podając żadnego powodu. Termin anulowania zamówienia to 30 dni od daty otrzymania towarów lub dnia, w którym osoba trzecia, którą wyznaczyłeś i która nie jest przewoźnikiem, przejęła dostarczony produkt. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas o swojej decyzji za pomocą jednoznacznego oświadczenia. Możesz nas poinformować o swojej decyzji drogą elektroniczną, wysyłając e-mail na adres biuro@fungazzi.pl. Zwrócimy ci środki nie później niż 30 dni od dnia otrzymania zwróconego towaru.

Skorzystamy z tych samych środków płatności, jakie zostały użyte do złożenia zamówienia, i nie poniesiesz żadnych opłat związanych z takim zwrotem. Warunki zwrotów: Aby towar mógł być zwrócony, upewnij się, że: Towar został zakupiony w ciągu ostatnich 30 dni. Towar jest w oryginalnym opakowaniu. Następujące towary nie mogą być zwrócone: Dostawa towarów, które ze względu na swoją naturę nie nadają się do zwrotu, na przykład towary, które szybko się psują lub których data ważności minęła. Dostawa towarów, które nie nadają się do zwrotu z powodów ochrony zdrowia lub higieny i zostały otwarte po dostawie. Dostawa towarów, które po dostawie ze względu na swoją naturę są nierozłącznie zmieszane z innymi przedmiotami.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu towaru, który nie spełnia powyższych warunków zwrotu, według naszego wyłącznego uznania. Zwrot towarów: Jesteś odpowiedzialny za koszty i ryzyko związane z odesłaniem towarów do nas. Powinieneś wysłać towary na poniższy adres: Al. Krakowska 22A, 05-090, Sękocin Nowy, Polska. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za uszkodzenia lub zagubienie towarów podczas przesyłki zwrotnej. Dlatego zalecamy korzystanie z usług poczty ubezpieczonej i śledzonej. Nie jesteśmy w stanie zwrócić środków bez faktycznego otrzymania towarów lub potwierdzenia odbioru przesyłki zwrotnej. Skontaktuj się z nami Jeśli masz pytania dotyczące naszej Polityki Zwrotów i Zwrotów, skontaktuj się z nami drogą elektroniczną pod adresem biuro@fungazzi.pl.

Bezpieczeństwo informacji: Zabezpieczamy informacje, które przekazujesz na serwerach komputerowych w kontrolowanym, bezpiecznym środowisku, chronionym przed nieautoryzowanym dostępem, użytkowaniem lub ujawnieniem. Zachowujemy rozsądne środki administracyjne, techniczne i fizyczne w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, użytkowaniem, modyfikacją i ujawnieniem danych osobowych w naszej kontroli i zarządzie. Jednakże, żadna transmisja danych przez Internet lub sieć bezprzewodową nie może być zagwarantowana.

Ujawnienie prawne: Ujawnimy wszelkie informacje, które zbieramy, używamy lub otrzymujemy, jeśli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo, na przykład w celu zgodności z wezwaniem do zeznań lub podobnym procesem prawny, oraz gdy w dobrej wierze uważamy, że ujawnienie jest konieczne, aby chronić nasze prawa, Twoje bezpieczeństwo lub bezpieczeństwo innych, ścigać oszustwa lub odpowiedzieć na żądanie rządu.

Dane kontaktowe: Jeśli chcesz się z nami skontaktować, aby dowiedzieć się więcej o tej Polityce lub skonsultować się z nami w sprawie dowolnej kwestii związanej z prawami jednostkowymi i danymi osobowymi, możesz wysłać e-mail na adres biuro@fungazzi.pl.

Zwroty i Reklamacje